Sådan udbetales uddannelseshjælp i 2019

Uddannelseshjælp er en offentlig ydelse, som personer under 30 år uden erhvervsgivende uddannelse kan modtage. Din ret til at modtage uddannelseshjælp afhænger af dine omstændigheder, og ydelsen vil blive fastsat i forhold til en individuel vurdering. Herunder kan du læse om, hvilke krav der gælder for at kunne modtage og få udbetalt uddannelseshjælp.

Hvad er Uddannelseshjælp, og hvilke krav gælder der?

Uddannelseshjælp er en økonomisk støtte. Hvis en borger under 30 år ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan vedkommende være berettiget til at kunne modtage uddannelseshjælp. Satserne for uddannelseshjælp reguleres hvert år. Det er muligt at finde de gældende satser på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside. Retten til uddannelseshjælp er fastsat i Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik, og denne lovgivning udstikker de gældende satser på ydelsen.
Satserne afhænger blandt andet af om ansøger

 • Er enlig forsøger
 • Er gravid og har passeret 12. graviditetsuge
 • Er hjemmeboende eller udeboende
 • Er psykisk syg
 • Er gift
 • Er aktivitetsparat

Det er en betingelse for at kunne blive godkendt til uddannelseshjælp, at ansøger har været udsat for en såkaldt ’social begivenhed’. Det kan være samlivsophør, arbejdsløshed eller sygdom.

Sådan bliver din uddannelseshjælp udbetalt

Uddannelseshjælp svarer cirka til, hvad du ellers ville kunne modtage i SU. Det er den kommune, som en borger har bopæl i, der træffer afgørelse om ret til uddannelseshjælp. Er du godkendt til uddannelseshjælp, vil beløbet bliver overført til din NemKonto den sidste dag i måneden. Alle ydelser fra offentlige myndigheder vil blive sat ind på den enkelte borgers NemKonto. Som hovedregel gælder det, at hvis du er forsøger, har du mulighed for at blive godkendt til en højere sats, end hvis du ikke er forsøger.

 • Uddannelseshjælp udbetales bagud i måneden
 • Den månedlige, økonomiske støtte vil blive sat ind på borgerens NemKonto
 • For at kunne få uddannelseshjælpen udbetalt, skal borgeren ansøge om støtten hos sit tilknyttede Jobcenter
 • Borgeren skal melde sig ledig på Jobnet.dk og ellers opfylde Jobcenterets betingelser, der findes ift. målgruppen
 • Der skal betales skat af uddannelseshjælp

Det er således dit Jobcenter, som behandler din sag om uddannelseshjælp. Når du henvender dig i Jobcenteret, vil du sammen med din tilknyttede sagsbehandler vurdere, om du er uddannelsesparat eller aktivitetsparat.
Hvis du erklæres aktivitetsparat, kan du have mulighed for at få en tillægsydelse udbetalt sammen med satsen fra din uddannelseshjælp. Uddannelseshjælp bliver udbetalt, indtil borgeren starter i uddannelse eller anden beskæftigelsesrettet aktivitet og er en økonomisk støtte til borgeren, hvis beskæftigelsesmæssige situation er ved at blive afklaret.


Januar – Torsdag den 31. 2019
Februar – Torsdag den 28. 2019
Marts – Fredag den 29. 2019
April – Tirsdag den 30. 2019
Maj – Fredag den 31. 2019
Juni – Fredag den 28. i 2019
Juli – Onsdag den 31. 2019
August – Fredag den 30. 2019
September – Mandag den 30. 2019
Oktober – Torsdag den 31. 2019
November – Fredag den 29. 2019
December – Mandag den 30. 2019