Begrænsninger i arbejdsevnen kan give revalidering

En ting som man kan få gavn af hvis man har begrænsninger i arbejdsevnen er revalidering, som rigtig mange mennesker nyder godt af. Der kan være forskellige grunde til, at man pludseligt ikke er i stand til at udføre et stykke arbejde, som man tidligere var. Ofte kan det være, at der er fysiske årsager, hvor man for eksempel er mindre i stand til at røre sig end før. Det kan give problemer hvis man har et job, som kræver, at man er fysisk aktiv. I det tilfælde kan det være, at man kan få revalidering. Det kan også være, at der er andre årsager til, at man pludseligt kan få revalidering udbetaling. Måske er der psykiske eller sociale årsager, som også kan gøre, at man får revalidering.

Revalidering skal føre til selvforsørgelse

Man skal se revalidering, som en slags hjælp til dig, der er endt i en situation hvor du ikke kan varetage dit arbejde på samme måde som før. Det er ikke en ydelse, som du får for altid da man stadig regner med, at du kan komme ind på arbejdsmarkedet. Det er for at gøre, at vejen tilbage til arbejdsmarkedet er så kort som muligt. Det vil sige, at du kun kan få revalidering hvis man mener, at det kan føre til, at selvforsørgelse. Hvis man vurderer, at der ikke er en realistisk mulighed for, at du kan ende med at være selvforsørgende så får du ikke revalidering udbetaling. Så er der til gengæld andre ydelser du kan få udbetalt, men revalidering er ikke en af dem.

Normalt vil man kigge sig grundigt omkring inden du får revalidering. Der kan nemlig i mange tilfælde være andre tilbud, som kan gøre, at du kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det kan være, at man kan få et tilbud om en ordinær uddannelse. Er det tilfældet så vil man gå i gang med dette før man giver revalidering. Derudover kan det også være, at der er mulighed for, at man kan få en virksomhedspraktik eller et job med løntilskud. I disse tilfælde vil man også gå i gang med det før man begynder at give dig revalidering udbetaling.

Revalidering beror på konkret vurdering

Netop revalidering er en ting, som altid beror på en konkret vurdering. Det vil sige, at du ikke blot kan kigge nogle paragraffer igennem og på den måde finde ud af om du er berettiget til revalidering eller ej.


Januar – Torsdag den 31. 2019
Februar – Torsdag den 28. 2019
Marts – Fredag den 29. 2019
April – Tirsdag den 30. 2019
Maj – Fredag den 31. 2019
Juni – Fredag den 28. i 2019
Juli – Onsdag den 31. 2019
August – Fredag den 30. 2019
September – Mandag den 30. 2019
Oktober – Torsdag den 31. 2019
November – Fredag den 29. 2019
December – Mandag den 30. 2019