Sådan foregår lønudbetaling

Lønudbetaling er en central post i ens privatøkonomi. Ens løn er for de flestes vedkommende den primære indkomst, og derfor er det vigtigt at kende til udbetaling forholdene.

Nedenfor kan du læse nærmere om, hvordan udbetalingen af dem finder sted samt finde information om, hvem du kan kontakte for at yderligere oplysninger om din lønudbetaling.

Hvornår finder lønudbetaling sted?

Der findes forskellige kategorier af løn. Hovedparten af den løn, der udbetales til de offentlig ansatte, bliver udbetalt på den sidste bankdag i hver måned. Derudover findes der jobs, hvor aflønning finder sted hver 14. dag. På det private arbejdsmarked kan der eksisterer andre udbetalings-tidspunkter.

Det er altid muligt i ens ansættelseskontrakt at få indsigt i, hvornår ens løn bliver udbetalt. I din ansættelseskontrakt kan du ligeledes se, om du modtager løn under ferier, eller om du modtager feriepenge.

I tilfælde af at du modtager løn under ferie, vil din lønudbetaling finde sted som normalt. Foruden grundløn er der mange, som modtager særlige løntillæg. Disse bliver som udgangspunkt udbetalt sammen med hovedlønnen.

Lønudbetalinger hænger sammen med kalenderåret med hensyn til ferier, højtider og højtider. Derfor kan der være forskel på fra måned til måned, hvornår din løn bliver udbetalt.

• Er du offentligt ansat vil din løn som udgangspunkt blive udbetalt på den sidste bankdag i måneden
• Hvordan din lønudbetalinger finder sted, vil fremgå af din ansættelseskontrakt
• Din ansættelsesform vil influere på, om du modtager løn under ferie
• Uanset størrelsen af løn og uanset hvornår udbetalingen finder sted, skal du betale skat af din løn.
• På Moderniseringsstyrelsens hjemmeside kan du finde en såkaldt ’Lønkøreplan’ med lønudbetalingsdatoer
• Når du ansættes, oplyser du typisk selv den konto, som lønudbetalingen skal overføres på

Sådan kan du finde mere information om lønudbetaling

Lønudbetaling afhænger af ens jobfunktion samt ens ansættelsesforhold. Det er din arbejdsgiver, som er dit nærmeste kontaktled til at få konkret info om din pågældende ansættelsesform.

Er du medlem af en fagforening, vil denne part kæmpe for dine rettigheder på din arbejdsplads samt for dit arbejdsområde (alt efter hvilke kvalifikationer du har).

Er der tvivl eller tvister om løn og udbetalingen af denne, har du som medlem af en fagforening mulighed for at kontakte denne.

På de offentlige arbejdspladser bliver der udpeget en tillidsrepræsentant for en medarbejdergruppe, som baserer sig på uddannelse. Du har som ansat også mulighed for at kontakt din tillidsrepræsentant, der fungerer som bindeled mellem dig som arbejdstager og din fagforening.

Se hvornår der er lønudbetaling i 2019

Obs: Den præcise dato afhænger af den enkelte arbejdsgiver

Januar – Torsdag den 31. 2019
Februar – Torsdag den 28. 2019
Marts – Fredag den 29. 2019
April – Tirsdag den 30. 2019
Maj – Fredag den 31. 2019
Juni – Fredag den 28. i 2019
Juli – Onsdag den 31. 2019
August – Fredag den 30. 2019
September – Mandag den 30. 2019
Oktober – Torsdag den 31. 2019
November – Fredag den 29. 2019
December – Mandag den 30. 2019