Folk i et ressourceforløb modtager en ressourceforløbsydelse

Er man i enten et ressourceforløb eller i et jobafklaringsforløb får man udbetalt en såkaldt ressourceforløbsydelse, som er nok til at man kan leve en almindelig hverdag. Det er meget individuelt hvor lang tid man ender med at modtage denne ydelse. Det kommer nemlig helt an på hvor lang tid det tager at afklare, hvor stor en ressource man er og hvor og hvordan man kan få arbejde. Det eneste du skal opfylde for at få ressourceforløbsydelse udbetaling er, at du skal være i et ressourceforløb eller i et jobafklaringsforløb. Er du i et af disse to forløb kan du være sikker på, at du får udbetalt denne pose penge.

Ressourceforløbsydelse udbetaling er på niveau med kontanthjælp

Størrelsen på den ressourceforløbsydelse man får udbetalt er på størrelse med kontanthjælp. Det vil sige, at det ikke er mange penge, men det er dog mere end hvis man slet ikke får udbetalt noget. Kontanthjælp er afhængig af hvor stor en formue man har og hvor stor ens ægtefælles indkomst og formue er. Dermed varierer kontanthjælpen meget fra modtager til modtager. Helt anderledes er det med ressourceforløbsydelse for det afhænger ikke af nogle særlige faktorer. Det vil sige, at en ressourceforløbsydelse udbetaling er helt uafhængig af hvor meget du i forvejen har af penge, hvor mange penge din ægtefælle har og hvad din ægtefælles indkomst er.

For nogle mennesker gælder det dog, at man modtog sygedagpenge inden man gik over i et ressourceforløb. Er det tilfældet vil ens ressourceforløbsydelse være på niveau med disse sygedagpenge. Det skyldes, at det ikke skal være for stort et spring eller for stor en omvæltning at gå fra det ene til det andet. Også hvis du tidligere modtog ledighedsydelse vil det være den samme sats, som udgør den ressourceforløbsydelse du får.

Ressourceforløbsydelse kan blive justeret undervejs

Får man udbetalt en ydelse af stat eller kommune kan man godt regne med, at det er noget, som hurtigt kan ændre sig. Generelt set er hverken kommune eller stat nemlig så glade for at udbetale penge. Derfor vil de gøre hvad de kan for at betale så lidt som muligt. Undervejs i et ressourceforløb kan ressourceforløbsydelsen godt justeres. Det kan være, at man får et barn i mellemtiden og hvis det er tilfældet så får man flere penge. Med et barn vil man nemlig pludseligt få hævet sin ressourceforløbsydelse til  en sats der svarer til kontanthjælp på forsørgersats.


Januar – Torsdag den 31. 2019
Februar – Torsdag den 28. 2019
Marts – Fredag den 29. 2019
April – Tirsdag den 30. 2019
Maj – Fredag den 31. 2019
Juni – Fredag den 28. i 2019
Juli – Onsdag den 31. 2019
August – Fredag den 30. 2019
September – Mandag den 30. 2019
Oktober – Torsdag den 31. 2019
November – Fredag den 29. 2019
December – Mandag den 30. 2019