Ledighedsydelse og fleksjob hænger sammen

En ledighedsydelse er noget, som man kan få udbetalt hvis man er ledig og opfylder forskellige krav. Selvom det naturligvis er en dejlig ting at få noget udbetalt er det dog alligevel noget, som de færreste ønsker sig. Det betyder nemlig, at man er ledig og det er der ingen der vil være. For selvom man får udbetalt penge bliver man ikke intellektuelt stimuleret på samme måde når man er ledig og ikke har et arbejde. Hvis man er visiteret til et fleksjob får man ledighedsydelse. Det vil sige, at det kun er hvis man arbejder i en form for fleksjob, at man får en ledighedsydelse. Det job man har giver dermed ikke den typiske løn, som andre får. Man får den ydelse, som man ved at fleksjobbe gør sig berettiget til. På den måde kan man hver måned hæve sin ledighedsydelse og leve af det.

En ledighedsydelse udgør 89 af dagpengesats

Er man visiteret til et fleksjob kan man ikke få arbejdsløshedsdagpenge. Det er ellers noget man kan få, hvis ikke man er blevet visiteret til et fleksjob. Dermed er man nødt til at få udbetalt ledighedsydelse, som heldigvis også er forholdsvis mange penge. Idet man bliver ansat i et fleksjob har man ikke ret til ledighedsydelse udbetaling. For så får man penge på en anden måde og det bliver overflødigt med en ledighedsydelse. Hvis man dog igen mister sit fleksjob vil man med det samme ryge tilbage på sin ledighedsydelse, som for de flestes vedkommende er nok til at opretholde en almindelig hverdag.

Har man fået ledighedsydelse i 12 måneder på en periode af 18 måneder kan det være, at kommunen skal ind og gøre noget. Det er nemlig lang tid på en givne ydelse og det er der visse problemer forbundet med. I de tilfælde er det vigtigt, at kommunen foretager en vurdering. Denne vurdering skal munde ud i en beslutning omkring, hvorvidt betingelserne for at få fleksjob stadig er opfyldt. Hvis det er tilfældet vil vedkommende fortsat få ledighedsydelse. Hvis ikke det er tilfældet skal kommunen overveje hvilke handlinger der så kan foretages.

Få ledighedsydelse udbetaling på høj sats

Generelt er det sådan, at en ledighedsydelse består af 89 af det højeste dagpengeniveau. Det må siges at være forholdsvis meget. Har man været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for de sidste 18 måneder får man ledighedsydelse til den høje sats, hvilket er de føromtalt 89 procent.


Januar – Torsdag den 31. 2019
Februar – Torsdag den 28. 2019
Marts – Fredag den 29. 2019
April – Tirsdag den 30. 2019
Maj – Fredag den 31. 2019
Juni – Fredag den 28. i 2019
Juli – Onsdag den 31. 2019
August – Fredag den 30. 2019
September – Mandag den 30. 2019
Oktober – Torsdag den 31. 2019
November – Fredag den 29. 2019
December – Mandag den 30. 2019