Få feriepenge hvis du er lønmodtager

Mange mennesker tror fejlagtigt, at alle mennesker her i landet er berettiget til at optjene feriepenge og senere få feriepenge udbetaling. Der er dog visse kriterier, som skal være opfyldt før du kan få feriepenge. Det vigtigste og absolut ufravigelige krav til dette er, at du er lønmodtager. En lønmodtager kan defineres som en, der får løn. Denne løn skal modtages for et særligt arbejde, som udføres. Dette arbejde skal udføres i en form for tjenesteforhold. Hvis dette krav er overholdt så er der tale om en lønmodtager, som dermed er berettiget til feriepenge. Nærmere bestemt kan man sige, at et tjenesteforhold gør, at lønmodtageren skal rette sig efter arbejdsgiveren. Det er dermed arbejdsgiveren der har det sidste ord og lønmodtageren, der skal rette sig efter dette sidste ord.

En feriepenge udbetaling gør ferien sjovere

Er man selvstændig erhvervsdrivende kan man ikke kalde sig selv for en lønmodtager. I det tilfælde retter man sig nemlig ikke efter en arbejdsgiver, men udelukkende efter en selv. Har du en afgørende eller delvist afgørende indflydelse på virksomheden hvor du arbejder er du ikke lønmodtager og dermed har du ikke ret til feriepenge udbetaling. Hvis du er ledig kan du heller ikke karakteriseres som lønmodtager, da du blot er ledig.

Der er visse undtagelser til, at en lønmodtager altid er berettiget til feriepenge. Er du tjenestemand i staten er du ikke omfattet af ferieloven. Dette er dog ikke ensbetydende med, at du slet ikke har ret til ferie og fritid. Du har blot ret til ferie baseret på nogle andre regler. Feriepenge er det dog ikke da der er tale om noget andet.

Få feriepenge hvis du arbejder her i landet

Generelt set gælder det, at du kun får feriepenge og er omfattet af ferieloven hvis du bor her i landet. Der er dog undtagelser, men i mange tilfælde vil du være omfattet af andre regler hvis dit ansættelsesforhold finder sted i andre lande.

Er man ansat i folkekirken er der også stor sandsynlighed for, at man ikke er omfattet af ferieloven. I så fald er man nemlig omfattet af andre regler, men ligesom hvis man er tjenestemand har man stadig ret til ferie. Det er blot nogle andre regler man skal rette sig efter. Og som en helt almindelig lønmodtager kan man ikke modtage feriepenge da man ikke er omfattet af ferieloven. For kun hvis man er omfattet af ferieloven kan man få feriepenge udbetaling.

Tidligst mulige dato for udbetaling af feriepenge i 2019

Maj – Onsdag den 1. maj. 2019