Sådan bliver dine dagpenge udbetalt

Hvis du er blevet arbejdsløs og på forhånd er medlem af en A-kasse, kan du søge om dagpenge – også kaldet arbejdsløshedsdagpenge. Det er din specifikke A-kasse, som udbetaler dagpengene til dig.
Nedenfor kan du læse nærmere om, hvordan udbetalingen af dagpenge finder sted samt læse om, hvilke krav der finder sted for at kunne blive godkendt til at modtage dem.

Hvad er dagpenge, og hvad er udbetalingskravene?

Dagpenge er en økonomisk ydelse, som sikrer dig penge i en midlertidig periode, hvis du er blevet arbejdsløs. For at kunne blive godkendt til dagpenge og få dem udbetalt gælder der nogle overordnede regler på området.

Alle over 18 år kan modtage dagpenge, når de opfylder kravene.

 • Du skal være tilmeldt en A-kasse i 1 år inden ansøgning om dagpenge
 • Du skal være meldt ledig i dit Jobcenter for at kunne få dine dagpenge udbetalt
 • Du skal melde dig ledig i Jobcenteret fra den første dag, du står uden arbejde
 • Hvis din ret til dagpenge er udløbet, skal du genoptjene ret
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og kunne opstarte job med 1 dags varsel
 • Du skal tjekke jobopslag senest hver. 7. dag
 • Dit CV skal være fyldestgørende og lagt på Jobnet.dk senest 2 uger efter, du er meldt ledig i dit Jobcenter

Udbetaling af dagpenge

Dagpengesatsen revurderes hver år, og beløbet bliver overført til borgerens NemKonto. Dagpengene bliver betalt bagud i måneden, hvilket vil sige, at beløbet overføres til borgerens NemKonto den sidste bankdag i måneden.

Størrelsen på dine dagpenge kan maksimalt udgøre 90 % af det beløb, du tjente, før du blev arbejdsløs.
Retten til at få udbetalt dagpenge afhænger af, at ansøger overholder de nævnte krav. Dagpengemodtageren kan risikere at miste retten til dagpenge og dermed ikke få sin ydelse udbetalt, hvis vedkommende ikke overholde sine forpligtelser. F.eks. kan vedkomme miste sin ret, hvis ikke han eller hun lægger sit CV op på Jobnet.dk seneste 2 uger efter ledighedsperioden er begyndt.

 • Du skal opfylde de gældende krav for at kunne få dine dagpenge udbetalt
 • Dine dagpenge udbetales den sidste bankdag i måneden
 • Det er din A-kasse, som beregner hvor mange penge, du er berettiget til
 • Dine dagpenge bliver som udgangspunkt udbetalt på din NemKonto
 • Der gælder specifikke udbetalingsregler, hvis du er nyuddannet, under 25 år eller er værnepligtig
 • Du skal betale skat af dine dagpenge
 • Du skal udfylde et dagpengekort, i de måneder du er ledig, for at kunne få dine dagpenge udbetalt

Senest mulige udbetaling og afhænger af den enkelte a-kasse

Januar – Torsdag den 31. 2019
Februar – Torsdag den 28. 2019
Marts – Fredag den 29. 2019
April – Tirsdag den 30. 2019
Maj – Fredag den 31. 2019
Juni – Fredag den 28. i 2019
Juli – Onsdag den 31. 2019
August – Fredag den 30. 2019
September – Mandag den 30. 2019
Oktober – Torsdag den 31. 2019
November – Fredag den 29. 2019
December – Mandag den 30. 2019