Tinglysningsafgift

Hvad er tinglysningsafgiften?

Tinglysningsafgiften er et beløb, der skal betales til statskassen ved tinglysning – eksempelvis ved salg og overdragelse af fast ejendom.

Tinglysningsafgiften består af to dele:

  • Et fast gebyr på 1.660 kr.
  • En variabel værdiafgift

Den variable afgift beregnes på baggrund af flere faktorer, herunder typen af ejendom, typen af handel mv.

Al tinglysning foregår digitalt – og faktisk var Danmark det først land i verden til at indføre dette system tilbage i 2009. Enhver udarbejdelse af skøder sker derfor elektronisk.

Hvorfor har man tinglysning?

Tinglysning kan betragtes som en sikring af dine rettigheder til den ejendom som du har erhvervet dig. Dine rettigheder til ejendommen skal nemlig tinglyses for at få gyldighed mod andre rettigheder eller aftaler, der måtte stride imod dine rettighed til ejerskab af ejendommen.

Hvem betaler tinglysningsafgiften?

Hvis ejendommen, der tinglyses, er beliggende vest for storebælt, er det kutyme, at sælger og køber betaler hver 50% af afgiften.

Hvis ejendommen er beliggende øst for storebælt, er det generelt tilfældet, at køber betaler hele tinglysningsafgiften.

Hvor meget skal jeg betale i tinglysningsafgift?

På grund af den variable afgift, er det svært at give et konkret bud på, hvor meget du reelt skal betale i tinglysningsafgift. Det er dog muligt at få et vejledende bud på den variable del af afgiftens sum på domstol.dk.

Vi kan også tage udgangspunkt i et eksempel, således at du kan få en ide om beløbets størrelse. Lad os sige, at du har købt fast ejendom til en værdi af 2.500.000 kr. Du skal nu betale 1.660 kr. i fast gebyr, samt en vægtafgift på 0.6% af ejendommens samlede værdi. Du skal altså i alt betale 16.660 kr.

Hvem foretager tinglysning?

Principielt kan alle tinglyse, men det er normalt en boligadvokat eller en jurist, der står for tinglysningen.

Det kan ofte godt betale sig at få professionel hjælp. På Ageras har du mulighed for at finde en boligadvokat til at hjælpe dig med skødeskrivning og tinglysning. Det foregår ved, at du udfylder vores formular, hvorefter vi sætter dig i forbindelse med op til 3 advokater, der kan hjælpe dig.

De 3 advokater kommer alle med et godt tilbud – og du skal derfor blot vælge den kandidat som du synes bedst om. På den måde er du sikker på at få en kvalificeret boligadvokat til at hjælpe dig med din bolighandel – uden at skulle bruge yderligere tid herpå.

This div height required for enabling the sticky sidebar