Betal med børnepenge – sådan gør du

Har du børn, så ved du som bekendt, at du modtager børnepenge fire gange om året. Men vidste du, at du på nogle online børne shops, kan betale fx børnetøj eller legetøj direkte fra dine børnepenge? Du vælger blot dette, når du skal vælge hvilken betalingsform, som du ønsker at bruge. På den måde, er du garanteret at du ikke bruger dine børnepenge på andet, end lige præcis dine børn.

Læs mere om betaling vha. børnepenge, hvordan du bruger det, samt de alternativer som findes!

Børnepenge – hvad er det helt præcist?

Børnepenge er helt konkret en økonomisk ydelse, som bliver givet af staten fra barnet bliver født, til barnet fylder 18 år. Her bliver der udbetalt en sum fire gange om året, bl.a. afhængig af barnets alder. Børnepenge blev indført i 1983, så det er altså noget som der er velintegreret i vores danske samfund. Reglerne skifter en hel del, det er derfor en god idé, at jævnligt tjekke op på disse regler, hvis du har barn/børn eller hvis du venter et barn.

Sådan gør du

Det bliver mere og mere populært, at betale med børnepengene direkte, når du online shopper. En af grundene til at det er blevet populært, er bl.a. at du kan betale forud for dine børnepenge. Hvis du er i december kan du vælge at betale med de penge som du får udbetalt i januar. Når man kan betale med de penge man ikke har fået endnu, gør det at man har bedre mulighed for at følge med i trends og mode inden for børnemode. Dette vælger nogle mødre at gøre, da børnemode er vigtigt for dem.

Denne metode er også god, hvis du kæmper økonomisk, og du har behøv for at låne lidt af de kommende børnepenge. På den måde er det også et godt tilbud, og en måde hvor på du kan holde trit med økonomien, så i kan få hverdagen til at køre endnu bedre.

Der findes en hel del online shops, som tilbyder, at man kan betale med børnepenge hos dem. Dette kan du bl.a. hos kidsworld.dk, babyfryd.dk og sovedyret.dk, samt hos en hel masse andre online butikker. Betal med børnepenge i dag, og skaf de ting, som dit barn har brug for.

Hvad kan du ellers gøre med dine børnepenge?

Der findes dog flere muligheder, for hvad du kan gøre med børnepengene. Nogle mennesker tager dem i brug, og køber de ting, som deres barn har brug for, såsom bleer, tøj, mad osv. Dog er der nogle mennesker som gemmer disse penge. Disse penge bliver sat ind på barnets børneopsparing, som bliver udbetalt på barnets 18-års fødselsdag. Er familien økonomisk presset, kan det være en god idé at bruge børnepengene med det samme. Har familien derimod et økonomisk overskud, så kan det være en god idé, at sætte pengene ind på barnets børneopsparing. Disse penge bruges ofte til køb af en lejlighed.

Du kan vælge at betale med dine børnepenge direkte, når du shopper i online butikker.  

This div height required for enabling the sticky sidebar